Uslovi

USLOVI

Uslovi korišćenja usluga cvećare Jevremović

Uslovi korišenja usluga cvećare Jevremović omogućuju definisanje pravila po kojima se ponašaju Naručilac (Kupac) i Prodavac (cvećara Jevremović) u procesu koji uključuje: poručivanje cvetnog aranžmana, plaćanje porudžbine i dostavu porudžbine trećem licu – Primaocu koga određuje Naručilac.

Naručivanje proizvoda i prijem porudžbine

Naručilac naručuje željene proizvode e-malom, sms-om ili telefonom. Prilikom porudžbine Naručilac je dužan da pruži sledeće podatke neophodne da bi se uspešno realizovala dostava: šifru i naziv proizvoda, lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa), podake vezane za dostavu (ime i prezime osobe kojoj se proizvod dostavlja, adresa dostave, kontakt telefon, vreme dostave, tekst poruke, ime ustanove i drugi detalji po potrebi).

Porudžbina se smatra prihvaćenom tek nakon što Prodavac potvrdi e-mailom, sms-om ili telefonskim pozivom da ju je primio.

Prodavac zadržava pravo provere podataka koje je Korisnik naveo prilikom kupovine.

Prodavac zadržava pravo otkazivanja porudžbine u slučajevima više sile.

Proizvod se može smatrati rezervisanim samo u slučaju kada je izvršena uplata ili kada Naručilac dobije potvrda od Prodavca da je poručivanje registrovano.

Prodavac zadržava pravo da koriguje izgled porudžbine u odnosu na fotografiju sa sajta u nekim detaljima zbog karakteristika materijala za izradu aranžmana (sezonsko cveće, stadijum cveta – pupoljak, potpuno procvetali cvet, trenutna ponuda na tržištu i slično). Prodavac je u obavezi da obavesti Naručioca o ovim promenama i da pre prihvatanja porudžbine dobije saglasnost od Naručioca za date promene.

Dostava

Dostava se vrši u vreme i na adresu Primaoca koju je dostavio Naručilac. Preuzimanje porudžbine vrši navedeni Primalac ili neka druga osoba na datoj adresi. Dostave na adrese kompanija (kancelarije, bolnice, hoteli i drugo) se smatraju realizovanim kada porudžbinu preuzme naznačeni Primalac ili zaposleno lice zaduženo za prijem pošiljki. Prodavac ne odgovara ukoliko firma ne sme da preuzme ovakvu pošiljku i u takvim slučajevima dostavu smatra realizovanom.

Prodavac zadržava pravo da vreme dostave bude do 60 minuta ranije ili kasnije od zahtevanog vremena zbog mogućih nepredviđenih okolnosti (gužva u saobraćaju i slično).

Dostava se smatra realizovanom kada Primalac ili drugo lice na datoj adresi ili lice zaposleno u firmi zaduženo za prijem pošiljki preuzme poručeni aranžman, kao i u slučajevima kada Primalac odbija da primi poklon, kada u naznačeno vreme nema nikoga na datoj adresi ili kada je Naručilac dao pogrešne podatke o Primaocu.

Cene i plaćanje

Cene proizvoda se nalaze na internet prodavnici cvećare Jevremović i date su u dinarima i eurima. U cenu porudžbine je uključena i dostava na teritoriji centralnih opština Beograda, za isnos preko 5.000,00 dinara. Cene za dostavu van ove zone su predmet posebnih dogovora između Naručioca i Prodavca.

Cene su podložne promenama pre potvrde porudžbine.

Plaćanje

Plaćanje je moguće na više načina: online uplatama (paypal, kreditne i debitne kartice), uplatama na račun preko uplatnice ili u gotovini.

Račun cvećare Jevremović: 170-0030054348003-51 (UNICREDIT BANK)

Reklamacije

Reklamacije se uvažavaju ukoliko su e-mailom poslate u roku od dva sata od izvršene dostave i isključivo ako se odnose na nerealizovani dogovor između Naručioca i ProdavcaProdavac se obavezuje da uvaži reklamacije koje su zasnovane na realnim činjenicama i da ispravi grešku u najkraćem roku.

Otkazivanje porudžbine

Otkazivanje porudžbine nije moguće, osim u posebnim slučajevima. Uplaćeni iznos za otkazanu porudžbinu ne može se vratiti Naručiocu. Prodavac zadržava pravo procene da li je otkazivanje opravdano.

Dodatne informacije

Prodavac nije odgovoran za sledeće situacije:
– alergijske reakcije koje mogu da izazovu pojedine biljke iz cvetnih aranžamana,
– moguća toksičnost pojedinih biljaka,
– dolaska u direktni dodir dece ili kućnih ljubimaca sa porudžbinama,
– štete koja nastaje usled kvašenja ili zaprljanja odeće i podloge na koju se stavlja porudžbina,
– rok trajanja pojedinih aranžmana, jer je to u direktnoj vezi sa karakteristikama samog cveća i njihovog vegetativnog perioda,
– povrede, požar ili druga šteta izazvani ili podstaknuti pratećim elementima u aranžmanima (igračke, alkoholna pića, trake i drugi dekorativni elementi).

Podaci o kupcu – privatnost i zaštita podataka
Cvećara Jevremović je u obavezi da sve podatke o Naručiocu i Primaocu porudžbine u potpunosti zaštiti i time sačuva njihovu privatnost. Podaci koji su neophodni za dostavu porudžbine mogu se koristiti samo u tu svrhu. Korišćenjem usluga cvećare Jevremović smatra se da je Naručilac dao saglasnost za prikupljanje ličnih podataka